Pierwsza ekipa Cichociemnych (nr V) wystartowała z lotniska Tempsford w nocy 27/28 marca 1942, ostatnia (nr XXXII) w nocy  21/22 września 1943. Łącznie z lotniska Tempsford przerzucono do Polski 158 Cichociemnych.

RAF Tempsford Airport

Później Cichociemnych przerzucano do Polski z lotniska Campo Casale nieopodal Brindisi (Włochy).

The Silent Unseen (pol. Cichociemni) team (No. V) took off from Tempsford airport on the night of March 27/28, 1942, with the last team (No. XXXII) departing from the Tempsford on the night of September 21/22, 1943. In total, 158 paratroopers of the Home Army were airdroped to Poland from Tempsford alone.

In the later part of the war, the Silent Unseen were flown in to Poland from the Campo Casale airport near Brindisi, Italy.

 

Oto wykaz operacji lotniczych z lotniska Tempsford w 8 miesiącach 1942 oraz 1943 roku:
List of air operations from the Tempsford airport in the 8 months of 1942 and 1943:

Miesiąc
Month
Rok
Year
Daty zrzutów
Dates of flight operations
Operacje
Air operations
Skoczków
Number of paratroopers
Razem skoczków
Total numbers od paratroopers
Numery ekip
Team numbers
Marzec
March
19421942-03-27/28
1942-03-30/31
1942-03-30/31
Boot
Belt
Legging
5
6
4
15V
VII
VI
Kwiecień
April
19421942-04-08/09Cravat66VIII
Wrzesień
September
19421942-09-01/02
1942-09-01/02
1942-09-03/04
1942-09-03/04
Chickenpox
Smallpox
Measles
Rheumatism
5
6
6
4
21X
XI
XII
IX
Październik
October
19421942-10-01/02
1942-10-01/02
1942-10-01/02
1942-10-02/03
1942-10-29/30
Chisel
Gimlet
Hammer
Lathe
Pliers
4
6
3
3
3
19XV
XIV
XIII
XVI
XVII
Styczeń
January
19431943-01-25/26
1943-01-25/26
1943-01-26/27
Brace
Screwdriver
Gauge
3
3
4
10XVIII
XVIII
XIX
Luty
February
19431943-02-16/17
1943-02-16/17
1943-02-16/17
1943-02-17/18
1943-02-17/18
1943-02-19/20
1943-02-20/21
1943-02-20/21
Rasp
Saw
Vice
Floor
Wall
Spokeshave
File
Rivet
3
4
4
4
4
3
4
4
30XX
XX
XX
XXI
XXI
XXII
XXIII
XXIII
Marzec
March
19431943-03-13/14
1943-03-13/14
1943-03-13/14
1943-03-13/14
1943-03-13/14
1943-03-14/15
1943-03-16/17
1943-03-19/20
1943-03-24/25
Brick
Door
Stock
Tile
Window
Step
Attic
Beam
Cellar
4
3
4
4
4
3
2
3
2
29XXIV
XXIV
XXIV
XXIV
XXIV
XXV
XXVI
XXVII
XXVIII
Wrzesień
September
19431943-09-09/10
1943-09-14/15
1943-09-14/15
1943-09-14/15
1943-09-14/15
1943-09-14/15
1943-09-16/17
1943-09-16/17
1943-09-16/17
1943-09-21/22
Neon 4
Neon 6
Neon 7
Neon 8
Neon 9
Neon 10
Neon 1
Neon 2
Neon 3
Neon 5
3
3
3
3
3
3
2
3
2
3
28XXIX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXXI
XXXI
XXXI
XXXII
Wykaz operacji lotniczych z lotniska Tempsford w 8 miesiącach 1942 oraz 1943 roku
List of air operations from the Tempsford airport in the 8 months of 1942 and 1943