RAF Tempsford

upamiętniAMY   spadochroniarzy AK – 158 cichociemnych
przerzuconych  z  lotniska  tempsford do Polski,   aby  walczyli  o  wolność

We  commemorate  the  Home  Army  paratroopers – 158 Silent Unseen
airdropped  from  Tempsford  airport  to  Poland to fight  for  the liberation of Poland

Prosimy o wpłaty na konto /  If you would like to donate, please make payments to one of the following accounts:
Darowizny w funtach / Donations in GBP – Sort code 23-69-72 Account number: 15183043
Darowizny w złotych / Donations in PLN – 71 1020 2498 0000 8902 0590 7557

CICHOCIEMNI (The Silent Unseen) – patriotic rap MC Sobieski, muzyka: Patryk Bielewicz, production: Anima Villis
Kompendium wiedzy o 316 Cichociemnych / Compendium of knowledge about 316 Cichociemni (Silent Unseen) – elitadywersji.org

miesięcy
months
operacje lotnicze
air operations
Cichociemnych
Silent Unseen

okupacja niemiecka
German occupation

1 września 1939 Niemcy zaatakowały Polskę 
On September 1, 1939, Germany invaded Poland

zagarnęli 47,9 proc. terytorium Polski,
zniewolili ok. 21,1 mln Polaków

they took 47.9 percent Polish territory,
they enslaved about 21.1 million Poles

okupacja sowiecka
Soviet occupation

17 września 1939 na Polskę napadli Sowieci
On September 17, 1939, the Soviets invaded Poland

zagarnęli  52,1 proc. terytorium Polski,
zabrali wolność ok. 13,7 mln Polakom

seized 52.1 percent Polish territory,
They took away the liberty about 13.7 million Poles

Walka Polaków o Wolność
Poles' combat for freedom

Od 27 września 1939   tworzono Armię Krajową
From September 27, 1939,
the Home Army was created

Gen. Colins Gubbins (SOE) – Najlepiej zorganizowana i najbardziej sprawna armia podziemna w Europie
Gen. Colins Gubbins (SOE) – Once said that the Home Army was the most efficient and organized underground army in Europe

Polskie Państwo Podziemne
Polish underground state

Podczas okupacji w Polsce działały
konspiracyjne struktury państwa
podległe rządowi R.P. w Londynie

During the occupation in Poland, clandestine political structures were set in place,
subordinate to the Polish government in London

Armia Krajowa
Home Army

Ok. 390 tys. ochotników
– żołnierzy Armii Krajowej
walczyło z okupantami w Polsce

About 390 thousand volunteers
– Home Army soldiers
fought the occupiers in Poland

CICHOCIEMNI
SILENT UNSEEN

Do Polski skoczyło na spadochronach
316 Cichociemnych
158  wystartowało  z lotniska Tempsford

In totak, 316 Silent Unseen were airdropped to Poland
158  departed for Poland, from the Tempsford airport

nasz zespół / Our Team

Grupa inicjatywna  /  Initiative group

Ryszard M. Zając

Dziennikarz, wnuk Cichociemnego
por. cc. Józefa Zająca ps. Kolanko
były poseł na Sejm R.P.
prezes Fundacji dla Demokracji Journalist, grandson of Cichociemny,
former MP in the Sejm R.P.
fiunder and president
of the Foundation for Democracy
Twórca strony elitadywersji.org
Co-funder elitadywersji.org website
Fb group administrator – Cichociemni

Marcin Kunicki

Pomysłodawca inicjatywy
upamiętnienia Cichociemnych
startujących z lotniska Tempsford
Administrator grupy Fb
Polskie Miejsca w Wielkiej Brytanii
Originator of the initiative
to commemorate Cichociemni
taking off from Tempsford airport
Fb group administrator
Polish Places in Great Britain

Michał Górski

Wnuk współtwórcy Cichociemnych spadochroniarzy Armii Krajowej
mjr. dypl. cc. Jana Górskiego ps. Chomik
Administrator grupy Fb – RodzinyCC
Przedstawiciel środowiska
Rodzin Cichociemnych
Grandson of co-funder Silent Unseen
Home Army paratroopers
Representative of the Cichociemni Family environment
Fb group administrator – RodzinyCC

Amadeusz Lange

Student Uniwersytetu Chichester tłumacz stron: elitadywersji.org inicjatywatempsford.pl
autor pracy magisterskiej nt. CC „Cichociemni, elita sił specjalnych.” (pdf)
A student at the University of Chichester Translate elitadywersji.org, inicjatywatempsford.pl website
author of master’s thesis The Silent Unseen, Poland’s Elite Special Force.
A study of training methods and resistance activities, 1939-1945.
(pdf)

RAF Tempsford

upamiętniAMY  spadochroniarzy AK – 158 cichociemnych 
przerzuconych  z  lotniska  Tempsford do Polski,   aby  walczyli  o  wolność 

We commemorate  the  Home  Army  paratroopers – 158 Silent Unseen
airdropped  from  Tempsford  airport  to  Poland to fight  for  the liberation of Poland

TOP