22 września 2020, dr hab. Arkady Rzegocki  ambasador Rzeczypospolitej Polskiej w Wielkiej Brytanii  odsłonił na terenie b. lotniska RAF Tempsford (Wielka Brytania) tablicę, mającą upamiętnić 158 Cichociemnych.

Treść tablicy wzbudziła spore kontrowersje, bo fałszuje historię Cichociemnych. 

W tej sprawie petycję do Prezydenta, Premiera, Marszałków Sejmu i Senatu oraz przewodniczących sejmowej i senackiej komisji spraw zagranicznych skierował prezes Fundacji dla Demokracji. 

Zobacz pełną treść petycji oraz odpowiedzi Ministerstwa Spraw Zagranicznych a także Ambasadora R.P. w Londynie:  Arkady Rzegocki – ambasador ojkofobii…

Od 27 marca 1942 do 21 września 1943, w 43 operacjach lotniczych, z brytyjskiego lotniska RAF Tempsford pod Londynem przerzucono do Polski 158 Cichociemnych spadochroniarzy Armii Krajowej, aby walczyli o naszą wolność.

From March 27, 1942, to September 21, 1943, 158 Sulent Unseen were flown to occupied Polandin 43 air operations. The paratroopers of the Home Army were sent to fight for the freedom of Poland from the British RAF Tempsford airport, located near London.

Stanowią oni najliczniejszą grupę spośród 316 Cichociemnych zrzuconych do okupowanego Kraju. Wśród CC startujących z Tempsford do Polski byli m.in. współzałożyciel Cichociemnych mjr. dypl. cc Jan Górski ps. Chomik, płk Adam Boryczka ps. Brona, mjr. Bolesław Kontrym ps. Żmudzin, ppłk Leonard Zub-Zdanowicz ps. Ząb, ppłk Stanisław Sędziak ps. Warta, mjr. Eugeniusz Kaszyński ps. Nurt, płk Marian Gołębiewski ps. Ster oraz 151 Cichociemnych, którzy z oddaniem służyli Rzeczpospolitej Polskiej. Chcemy Ich godnie upamiętnić (pełna lista – Cichociemni z Tempsford)

Most of the Silent Unseen were in fact flown from Tempsford, to Nazi-occupied Poland. Many notable Silent Unseen have flown from the airport, including the co-founder of the group, Maj. Jan Gorski, pseudonym ‘’Chomik’’, Colonel Adam Boryczka, pseudonym ‘’Brona’’, Major Boleslaw Kontrym, pseudonym ‘’Zmudzin’’, Lieutenant Colonel Leonard Zub-Zdanowicz, pseudonym ‘’Zab’’, Lieutenant Colonel Stanislaw Sedziak, pseudonym ‘’Warta’’, Major Eugeniusz Kaszynski, pseudonym ‘’Nurt’’, Colonel Marian Golebiewski, pseudonym ‘’Ster’’, and additional 151 Silent Unseen who served the Republic of Poland. We want to commemorate them with dignity (full list – Cichociemni z Tempsford)

Od 1944 Cichociemnych przerzucano do Polski z lotniska Campo Casale w Brindisi. 25 listopada 2014, z inicjatywy Włoskich Sił Powietrznych, na terenie tej bazy lotniczej odsłonięto tablicę poświęconą lotnikom alianckim oraz polskim (w tym z polskiej 1586 Eskadry Specjalnego Przeznaczenia – 301 Dywizjonu Bombowego Ziemi Pomorskiej „Obrońców Warszawy”), którzy startując z Brindisi nieśli pomoc walczącej Armii Krajowej. 24 listopada 2016 na terenie bazy lotniczej Campo Casale w Brindisi odsłonięto także tablicę poświęconą Cichociemnym, przerzucanym z tego lotniska do okupowanej Polski.

From 1944, the Silent Unseen were airdropped to Poland from the Campo Casale airport in Brindisi, Italy. On November 25, 2014, a plaque dedicated to the Allied and Polish pilots was unveiled at this airbase (including the Polish 1586 Special Purpose Squadron – 301 Bomb Squadron of the Pomeranian Land ‘’Defenders of Warsaw’’. On November 24, 2016, a plaque dedicated to the Silent Unseen was unveiled at the Campo Casale in Brindisi.

Cichociemni z Tempsford zasługują na naszą pamięć. Chcemy ufundować Im pamiątkową tablicę,  zorganizować uroczystość jej odsłonięcia na terenie tzw. Gibraltar Farm (dawne lotnisko Tempsford), zaprosić na nią Rodziny Cichociemnych. Chcemy odszukać i odnowić groby Cichociemnych pochowanych w Wielkiej Brytanii. Chcemy także, w miarę zgromadzonych środków, podjąć szereg działań, mających upamiętnić Cichociemnych spadochroniarzy Armii Krajowej, którzy z oddaniem służyli Rzeczpospolitej Polskiej. Ufamy, że możemy liczyć na Wasze poparcie w realizacji tych zadań.

The Silent Unseen of Tempsford deserve to be remembered by us, and future generations. We would like to fund a commemorative plaque and unveil it at the Gibraltar Farm (former Tempsford airpot) and invite families of the Silent Unseen to celebrate. We would also like to find and renew the graves of Silent Unseen buried in Great Britain. Furthermore, our initiative would like to continue, commemorating the actions of the Silent Unseen in a variety of ways. We trust that we can count on your support in carrying out these tasks.

Otrzymaliśmy do wiadomości pismo Pana Ministra Michała Dworczyka w sprawie upamiętnienia Cichociemnych przerzucanych z b. lotniska RAF Tempsford do Polski.

Pan Minister przekazał naszą petycję do:

  • Pana Jacka Czaputowicza, Ministra Spraw Zagranicznych,
  • Pana Piotra Glińskiego, wicepremiera, Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
  • Pana Jana Kasprzyka, Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych

Czekamy zatem na decyzję władz, mamy nadzieję, że zechcą wesprzeć naszą inicjatywę.

Otrzymaliśmy pismo z Kancelarii Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie naszej petycji dotyczącej upamiętnienia Cichociemnych, podczas II wojny św. przerzuconych do Polski z brytyjskiego lotniska RAF Tempsford.

Otrzymaliśmy pismo z Kancelarii Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie naszej petycji dotyczącej upamiętnienia Cichociemnych, podczas II wojny św. przerzuconych do Polski z brytyjskiego lotniska RAF Tempsford.

Rozpoczynamy zbiórkę funduszy na te cele. Bardzo prosimy o wpłaty – z zaznaczeniem „Tempsford” na następujące konta bankowe:

We are starting to collect funds for the purposes listed above. We would appreciate any donations, marked with ‘’Tempsford’’ to any of the following accounts:

  • GBP donations – Sort code 23-69-72, Account No. 15183043
  •  Donations in PLN71 1020 2498 0000 8902 0590 7557

Michał Górski, wnuk współzałożyciela Cichociemnych mjr. dypl. cc Jana Górskiego ps. Chomik, przedstawiciel środowiska Rodzin Cichociemnych, administrator grupy Fb – RodzinyCC

Marcin Kunicki, pomysłodawca tej inicjatywy, mieszkający oraz pracujący w Wielkiej Brytanii, zaangażowany w upamiętnienie Polaków na terytorium Wielkiej Brytanii, administrator grupy Fb – Polskie Miejsca w Wielkiej Brytanii

Amadeusz Lange, mieszkający oraz pracujący w Wielkiej Brytanii, student Uniwersytetu Chichester, autor pracy magisterskiej pt. „The Silent Unseen, Poland’s Elite Special Force. A study of training methods and resistance activities, 1939-1945”, tłumacz portalu elitadywersji.org – kompendium wiedzy o 316 Cichociemnych spadochroniarzach Armii Krajowej,

Ryszard M. Zając – wnuk Cichociemnego por. cc Józefa Zająca ps. Kolanko, autor portalu elitadywersji.org – kompendium wiedzy o 316 Cichociemnych spadochroniarzach Armii Krajowej, administrator grupy Fb – Cichociemni spadochroniarze Armii Krajowej, poseł na Sejm R.P. II kadencji (1993-1997), prezes Fundacji dla Demokracji.

Michał Górski, Grandson of mjr dypl. cc Jan Górski, ps. Chomik,  co-founder of the Silent Unseen, Home Army paratroopers, Representative of the Cichociemni Family environment, Fb group administrator – RodzinyCC

Marcin Kunicki, Originator of the initiative to commemorate Cichociemni (Silent Unseen) taking off from Tempsford airport, Fb group administrator – Polish Places in Great Britain

Amadeusz Lange, University of Chichester graduate, Translator of the elitadywersji.org website, author of master’s thesis „The Silent Unseen, Poland’s Elite Special Force. A study of training methods and resistance activities, 1939-1945”.

Ryszard M. Zając, grandson of por. cc Józef Zając ps. Kolanko, former MP in the Sejm R.P., founder and president of the Foundation for Democracy, Co-founder elitadywersji.org website, Fb group administrator – Cichociemni spadochroniarze Armii Krajowej